Aloha, 2012 - ongoing

E hō mai (i) ka ‘ike mai luna mai ē
‘O nā mea huna no‘eau o nā mele ē
E hō mai, e hō mai, e hō mai ē (a)

Grant us the wisdom from above
The hidden secrets of the chants
Grant us, grant us, oh grant us

- Edith Kanaka‘ole
  E hō mai chant*

 

 

*E hō mai chant used with kind permission from the Edith Kanaka‘ole Foundation.
www.edithkanakaolefoundation.org